Đang tải video...
  • #1
  • Zoom+ 34,344 0 0

    Khi tôi gọi Deriheru, đó là một Yankee địa phương đã từng bắt nạt tôi trong quá khứ!!!Ví đã được thực hiện và tất cả các tùy chọn đã được thực hiện, vì vậy nó đã buộc phải tùy chọn trở lại, vì vậy khi tôi chèn nó

    Khi tôi gọi Deriheru, đó là một Yankee địa phương đã từng bắt nạt tôi trong quá khứ!!!Ví đã được thực hiện và tất cả các tùy chọn đã được thực hiện, vì vậy nó đã buộc phải tùy chọn trở lại, vì vậy khi tôi chèn nó

    Censored  
    Xem thêm